Public Concepts


Initiatives emerged from restlessness, or the urge to gather people in intriguing spaces while
dealing with film or music.ByFlimmer 2016

5 days, 5 arenas, 5 film experiences
Oslo, 26.–30. Oktober


ByFlimmer is a screening concept aspiring from the film plattform Wuxia.

ByFlimmer's objective is to stimulate the cinema culture in Oslo, in a time threatened by solo screenings online.

The site specific festival was first arranged in 2014, and in 2016 ByFlimmer found place at Kunstnernes Hus, Fotogalleriet, Oslo Cathedral, Louise Dany, and the antique bookshop Cappelens Forslag.


ByFlimmer is:
Founder & artistic leader: Itonje Søimer Guttormsen
Project coordinator: Mona Sjøli
Curators: Itonje Søimer Guttormsen & Liv Kristin Holmberg, Aina Villanger & Viktoria Kielland, Kaveh Therani & Sara R. Jazdani, Tommy Lørdal, Iselin Lindstad Hauge & Christina Leithe hansen (SPESIAL NORD),
Collaborators: Knut Erik Tvedt (KULT) mf

ByFlimmer is supported by:
Kulturetaten, Fritt ord & Norsk filminstitutt


Facebook
Homepage

KORET

KORET (The Choire) exists under the parole ”Ambition above Ability”, and has been a movement since 2008 as a result of post-filmschool restlessness and a need for a free-space in a achievefocused society. The community is continuously expanding and now counts 50 + Osloers in their thirties, who meets in a mystical sanctuary once a week to praise the beauty and healing powers of musical masterpieces. 

The profit of our pursuit is shared in various contexts, and often include unorthodox arrangements and strange surroundings. 

KORET is a non-profit organisation and is lead by Ingebjør Westgaard (conductor) and Itonje Søimer Guttormsen (artistic leader). 


Facebook
Homepage

 

 


The Manifest of KORET
"Ambisjon over evne"


Download the ManifestI en tid hvor Egoet står i sentrum og enkeltindividet kaver rundt i uoverskuelige idealer, søker KORET å gå motstrøms. Ved å danne et frirom hvor Egoet kan tre til side for et større og uavgrenset hele, trosser vi individuelle begrensninger og sikter langt over evne. 


#  KORET søker å strekke seg mot det vakre, det storslagne og det samlende, først og fremst for å gi deltakeren en renselse i selve sangopplevelsen. Overskuddet fra disse bestrebelser og oppdagelser vil kunne deles videre ved eventuelle opptredener. 
 

#  KORET søker å være et ikke-dømmende rom hvor vi, på den evige vegen mot det storslagne, har full rett til å bomme. 
 

#  KORET søker å være fritt for selvhøytidelighet, selv om verkene vi synger skal synges i dypt alvor. Vi hyller verkene, ikke oss selv. 


#  KORETS medlemmer må si seg villige til å gi slipp på Ego, til å bli en del av et hele, for sammen å strekke seg etter noe som er større enn en selv. Dette reflekteres i en disiplin hvor hver enkelt tar ansvar for å holde seg a jour med øveplanen, komme tidsnok, betale kontigent i tide og forholde seg hensynsfull og tålmodig når andre stemmegrupper enn ens egen er i fokus. Med andre ord å sette KORETS hele i sentrum fremfor seg selv ved å underlegge seg dirigentens ledelse som en ydmyk disippel. 


#  KORET har et selvoppnevnt styre, som når som helst kan kuppes eller veltes. 

 

Oslo, 01.01.09
© Itonje Søimer Guttormsen,
Moderert av styret den 17.08.10


© ANDROPIA 2017